فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

گیره چرخشی- بدنه پیچی

                                     

m1ml2l1h4h3h2h1hd3d2d1a1کد سفارش
M8X25M660699.5870291246516M45X1.520PCR/32/R
M8X25M660699.5870291246516M45X1.520PCR/32/L
M8X25M6707910.587028.5123.57516M55X120PCR/40/L
M8X25M6707910.587028.5123.57516M55X120PCR/40/R

 * برای انتخاب جهت چرخش به نمای بالا نگاه کنید.
**در دو حالت کلمپ(L , R)، %25 حرکت بازوی گیره در راستای
محور Y به صورت خطی و سپس 90 درجه به سمت موقعیت می چرخد.
*** هوای مصرفی در یک باز و بست.

گیره چرخشی- بدنه پیچی
نام محصول قطر پیستون نیرو F(N)at 6bar کورس هوای مصرفی (dm3) وزن (g) قیمت محصول خرید
مقایسه
PCR / 32 / L

32

360

26

0.05

710

لطفا تماس بگیرید

PCR / 32 / R

32

360

26

0.05

710

لطفا تماس بگیرید

PCR / 40 / L

40

630

26

0.1

900

لطفا تماس بگیرید

PCR / 40 / R

40

630

26

0.1

900

لطفا تماس بگیرید

PCR / 25/ R

25

220

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCR / 25/ L

25

220

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCR / 50/ L

50

990

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCR / 50/R

50

990

---

---

---

لطفا تماس بگیرید