فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

گیره چرخشی- بدنه فلانچی(PCS)

                                          

m1ml2l1e1eh3h2h1hd4d3d2d1Da1aکد سفارش
M8X25M66069233910683112416G1/85.546662050PCS/32/R
M8X25M66069233910683112416G1/85.546662050PCS/32/L
M8X25M670792850106830.5123.516G1/86.555872065PCS/40/R
M8X25M670792850106830.5123.516G1/86.555872065

PCS/40/L

 * برای انتخاب جهت چرخش به نمای بالا نگاه کنید.
**در دو حالت کلمپ(L , R)، %25 حرکت بازوی گیره در راستای
محور Y به صورت خطی و سپس 90 درجه به سمت موقعیت می چرخد.
*** هوای مصرفی در یک باز و بست.

 

 

 

گیره چرخشی- بدنه فلانچی(PCS)
نام محصول قطر پیستون نیرو F(N)at 6bar کورس هوای مصرفی (dm3) وزن (g) قیمت محصول خرید
مقایسه
PCS / 32 / R

32

360

26

0.05

710

لطفا تماس بگیرید

PCS / 32 / L

32

360

26

0.05

710

لطفا تماس بگیرید

PCS / 40 / L

40

630

26

0.1

900

لطفا تماس بگیرید

PCS / 40 / R

40

630

26

0.1

900

لطفا تماس بگیرید

PCS / 25 / L

25

220

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCS / 25 /R

25

220

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCS / 50 /R

50

990

---

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCS / 50 /L

50

990

---

---

---

لطفا تماس بگیرید