فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

گیره اهرمی- بدنه فلانچی(PCL)

                                                                                                                                                      

 

                             

                                                  

*هوای مصرفی در یک باز و بست.                                                

xmh3h2h1l2l1e1ehd3d2d1Da1aکد سفارش
43-53
M6X351068574044.52339137G1/85.546661150PCL/32
47-57M6X3510686155612850141.5G1/86.555871165PCL/50

                                                                                                                       

گیره اهرمی- بدنه فلانچی(PCL)
نام محصول قطر پیستون نیرو F(N) هوای مصرفی (dm3) وزن (g) قیمت محصول خرید
مقایسه
PCL / 32

32

480

0.05

620

لطفا تماس بگیرید

PCL / 40

40

750

0.1

800

لطفا تماس بگیرید

PCL / 25

25

290

---

---

لطفا تماس بگیرید

PCL / 50

50

1170

---

---

لطفا تماس بگیرید