فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفی فلانچی فولادی میله راهنما فلانچی(D126)

        

کفی فلانچی فولادی میله راهنما فلانچی(D126)
نام محصول d3.A D3.C a b h2 h1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D126/30

44

42

115

65

38

58

لطفا تماس بگیرید

D126/38

54

48,50

130

80

48

75

لطفا تماس بگیرید

D126/40

54

48,50

130

80

48

75

لطفا تماس بگیرید

D126/63

79

75

180

110

68

118

لطفا تماس بگیرید

D126/80

98

96

215

130

78

118

لطفا تماس بگیرید

D126/60

79

75

180

110

68

118

لطفا تماس بگیرید

D126/50

65

65

160

96

58

93

لطفا تماس بگیرید

D126/48

65

65

160

96

58

93

لطفا تماس بگیرید

D126/32

44

42

115

65

38

58

لطفا تماس بگیرید