فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفی فولادی بوش راهنما فلانچی(D127)

                            

کفی فولادی بوش راهنما فلانچی(D127)
نام محصول d3.A D3.C a b h2 h1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D127/30.A

44

42

115

65

38

58

لطفا تماس بگیرید

D127/38.A

54

48,50

130

80

48

75

لطفا تماس بگیرید

D127/60.A

79

75

180

110

68

118

لطفا تماس بگیرید

D127/80.A

98

96

215

130

78

118

لطفا تماس بگیرید

D127/40.A

54

48,50

130

80

48

75

لطفا تماس بگیرید

D127/32.A

44

42

115

65

38

58

لطفا تماس بگیرید

D127/63.A

79

75

180

110

68

118

لطفا تماس بگیرید

D127/50.A

65

65

160

96

58

93

لطفا تماس بگیرید

D127/48.A

65

65

160

96

58

93

لطفا تماس بگیرید