فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفی بالای فلانچی(D130)

                                           

کفی بالای فلانچی(D130)
نام محصول a b e1 e2 t1 h1 h2 d4 d3 l1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D130/20.A

85

45

64

24

3

18

37

9

45

---

۲۰۲,۵۰۰ تومان

۱۹۲,۳۷۵ تومان

جزئیات کالا
D130/24.A

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

۲۲۴,۳۰۰ تومان

۲۱۳,۰۸۵ تومان

جزئیات کالا
D130/30.A

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

۳۳۵,۲۰۰ تومان

۳۱۸,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D130/32.A

115

65

83

34

3

25

60

11

65

---

۳۳۵,۲۰۰ تومان

۳۱۸,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D130/32.B

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

۴۶۴,۷۰۰ تومان

۴۴۱,۴۶۵ تومان

جزئیات کالا
D130/38.B

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

۶۸۴,۸۰۰ تومان

۶۵۰,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
D130/48.A

160

96

118

55

4

35

95

18

96

---

۸۰۳,۹۰۰ تومان

۷۶۳,۷۰۵ تومان

جزئیات کالا
D130/48.B

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

۱,۱۱۷,۳۰۰ تومان

۱,۰۶۱,۴۳۵ تومان

جزئیات کالا
D130/50.B

160

96

118

55

4

35

95

18

96

120

۱,۱۱۷,۳۰۰ تومان

۱,۰۶۱,۴۳۵ تومان

جزئیات کالا
D130/19.A

85

45

64

24

3

18

37

9

45

لطفا تماس بگیرید

D130/19.B

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D130/20.B

85

45

64

24

3

18

37

9

45

45

لطفا تماس بگیرید

D130/24.B

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D130/25.A

90

50

68

28

3

22

47

9

50

---

لطفا تماس بگیرید

D130/25.B

90

50

68

28

3

22

47

9

50

56

لطفا تماس بگیرید

D130/30.B

115

65

83

34

3

25

60

11

65

71

لطفا تماس بگیرید

D130/38.A

130

80

95

45

3

30

77

14

80

---

لطفا تماس بگیرید

D130/50.A

160

96

118

55

4

35

95

18

96

---

لطفا تماس بگیرید

D130/60.A

180

110

132

62

4

35

120

18

110

---

لطفا تماس بگیرید

D130/60.B

180

110

132

62

4

35

120

18

110

140

لطفا تماس بگیرید

D130/63.A

180

110

132

62

4

35

120

18

110

---

لطفا تماس بگیرید

D130/63.B

180

110

132

62

4

35

120

18

110

140

لطفا تماس بگیرید

D130/80.A

215

130

160

75

10

40

120

22

130

---

لطفا تماس بگیرید

D130/40.A

130

80

95

45

3

30

77

14

80

لطفا تماس بگیرید

D130/80.B

215

130

160

75

10

40

120

22

130

140

لطفا تماس بگیرید

D130/40.B

130

80

95

45

3

30

77

14

80

95

لطفا تماس بگیرید