فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما وسط (CH)

کفشک راهنما وسط (CH)
نام محصول سطح کار (d1) a2 b2 c1(±2) c2(±2) c3(±2) d2 d3 e f l l1 r قیمت محصول خرید
مقایسه
CH07.B

200

400

240

56

40

90

32

30

280

218

180

95

40

۴,۶۵۶,۴۰۰ تومان

۴,۴۲۳,۵۸۰ تومان

جزئیات کالا
CH08.A/.G

250

496

300

56

50

100

40

38

350

268

200

---

48

۴,۷۸۷,۲۰۰ تومان

۴,۵۴۷,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
CH07.A/.G

200

400

240

56

40

90

32

30

280

218

180

---

40

لطفا تماس بگیرید

CH04.A/.G

125

300

165

50

30

80

25

24

190

139

160

---

35

لطفا تماس بگیرید

CH08.B

250

496

300

56

50

100

40

38

350

268

200

120

48

لطفا تماس بگیرید

CH03.B

100

275

140

50

30

80

25

24

165

110

160

95

35

لطفا تماس بگیرید

CH05.A/.G

160

360

200

56

40

90

32

30

240

174

180

---

40

لطفا تماس بگیرید

CH03.A/.R

100

275

140

50

30

80

25

24

165

110

160

---

35

لطفا تماس بگیرید

CH04.B

125

300

165

50

30

80

25

24

190

139

160

95

35

لطفا تماس بگیرید

CH05.B

160

360

200

56

40

90

32

30

240

174

180

95

40

لطفا تماس بگیرید