فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما قطری (CZ)

کفشک راهنما قطری (CZ)
نام محصول سطح کار(a1xb1) a2 b2 c1(±2) c2(±2) c3(±2) d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت محصول خرید
مقایسه
CZ12.A/.G

200X160

240

200

56

50

90

32

30

312

240

174

180

---

37

۱,۷۸۵,۵۰۰ تومان

۱,۷۱۴,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
CZ06.A/.G

160X100

200

140

50

40

80

25

24

229

164

110

160

---

30

۱,۱۰۹,۶۰۰ تومان

۱,۰۶۵,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
CZ15.A/.G

315X200

365

250

63

50

100

40

38

436

302

218

224

---

48

۲,۹۵۵,۹۰۰ تومان

۲,۸۳۷,۶۶۴ تومان

جزئیات کالا
CZ01.A

80X63

120

103

50

30

60

20

19

145

121

73

140

---

27

۷۴۴,۰۰۰ تومان

۷۱۴,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا
CZ14.A/.G

250X200

300

250

63

50

100

40

38

392

302

218

224

---

48

۲,۵۰۹,۶۰۰ تومان

۲,۴۰۹,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
CZ02.A/.G

100X63

140

103

50

30

60

20

19

157

121

73

140

---

27

۷۶۸,۱۰۰ تومان

۷۳۷,۳۷۶ تومان

جزئیات کالا
CZ09.B

200X125

240

165

56

40

90

32

30

286

204

139

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CZ14.B

250X200

300

250

63

50

100

40

38

392

302

218

224

120

48

لطفا تماس بگیرید

CZ09.A/.G

200X125

240

165

56

40

90

32

30

286

204

139

180

---

37

لطفا تماس بگیرید

CZ06.B

160X100

200

140

50

40

80

25

24

229

164

110

160

95

30

لطفا تماس بگیرید

CZ01.B

80X63

120

103

50

30

60

20

19

145

121

73

140

65

27

لطفا تماس بگیرید

CZ15.B

315X200

365

250

63

50

100

40

38

436

302

218

224

120

48

لطفا تماس بگیرید

CZ12.B

200X160

240

200

56

50

90

32

30

312

240

174

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CZ02.B

100X63

140

103

50

30

60

20

19

157

121

73

140

65

27

لطفا تماس بگیرید