فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

کفشک راهنما عقب (CR)

کفشک راهنما عقب (CR)
نام محصول سطح کار(a1xb1) a2 b2 c1(±2) c2(±2) c3(±2) d2 e f F1 l l1 r قیمت محصول خرید
مقایسه
CR05.A/.G

125X80

170

130

50

30

70

24

125

87

112

160

---

30

۷۱۵,۶۰۰ تومان

۶۸۶,۹۷۶ تومان

جزئیات کالا
CR09.A/.G

200X100

245

150

56

40

90

32

200

107

140

180

---

37

۱,۲۶۱,۲۰۰ تومان

۱,۲۱۰,۷۵۲ تومان

جزئیات کالا
CR11.A/.G

200X125

255

180

56

40

90

32

200

132

165

180

---

37

۱,۳۵۹,۰۰۰ تومان

۱,۳۰۴,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
CR04.A/.G

100X80

145

130

50

30

70

24

100

87

112

160

---

30

۶۵۱,۹۰۰ تومان

۶۲۵,۸۲۴ تومان

جزئیات کالا
CR03.A/.G

100X63

145

105

45

30

60

20

100

68

92

140

---

27

۵۶۵,۴۰۰ تومان

۵۴۲,۷۸۴ تومان

جزئیات کالا
CR16.A/.G

315X250

370

320

63

50

120

50

315

257

310

224

---

56

۳,۸۳۷,۳۰۰ تومان

۳,۶۸۳,۸۰۸ تومان

جزئیات کالا
CR13.A/.G

200X160

255

225

63

50

120

40

200

167

210

224

---

48

۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۷۴,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
CR07.A/.G

125X100

170

150

56

40

90

32

125

107

140

180

---

37

۱,۰۶۹,۹۰۰ تومان

۱,۰۲۷,۱۰۴ تومان

جزئیات کالا
CR08.A/.G

160X100

205

150

56

40

90

32

160

107

140

180

---

37

۱,۱۱۲,۴۰۰ تومان

۱,۰۶۷,۹۰۴ تومان

جزئیات کالا
CR15.A/.G

250X200

305

270

63

50

120

50

250

207

260

224

---

56

۳,۲۷۹,۰۰۰ تومان

۳,۱۴۷,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
CR14.A/.G

250X160

305

225

63

50

120

40

250

167

210

224

---

48

۲,۴۲۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۲۸,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
CR02.B

80X63

125

105

45

30

60

20

80

68

92

140

65

27

لطفا تماس بگیرید

CR04.B

100X80

145

130

50

30

70

24

100

87

112

160

80

30

لطفا تماس بگیرید

‌CR05.B

125X80

170

130

50

30

70

24

125

87

112

160

80

30

لطفا تماس بگیرید

CR06.A/.G

160X80

205

130

50

30

70

24

160

87

112

160

---

30

لطفا تماس بگیرید

CR06.B

160X80

205

130

50

30

70

24

160

87

112

160

80

30

لطفا تماس بگیرید

CR10.A/.G

160X125

215

180

56

40

90

32

160

132

165

180

---

37

لطفا تماس بگیرید

CR10.B

160X125

215

180

56

40

90

32

160

132

165

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CR08.B

160X100

205

150

56

40

90

32

160

107

140

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CR03.B

100X63

145

105

45

30

60

20

100

68

92

140

65

27

لطفا تماس بگیرید

CR15.B

250X200

305

270

63

50

120

50

250

207

260

224

140

56

لطفا تماس بگیرید

CR13.B

200X160

255

225

63

50

120

40

200

167

210

224

140

48

لطفا تماس بگیرید

CR12.A/.G

250X125

305

180

56

40

90

32

250

132

165

180

---

37

لطفا تماس بگیرید

CR11.B

200X125

255

180

56

40

90

32

200

132

165

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CR14.B

250X160

305

225

63

50

120

40

250

167

210

224

140

48

لطفا تماس بگیرید

CR16.B

315X250

370

320

63

50

120

50

315

257

310

224

140

56

لطفا تماس بگیرید

CR02.A/G

80X63

125

105

45

30

60

20

80

68

92

140

---

27

لطفا تماس بگیرید

CR09.B

200X100

245

150

56

40

90

32

200

107

140

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CR12.B

250X125

305

180

56

40

90

32

250

132

165

180

95

37

لطفا تماس بگیرید

CR07.B

125X100

170

150

56

40

90

32

125

107

140

180

95

37

لطفا تماس بگیرید