فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پیچ ساچمه ای فنری پیچ گوشت خور(D371)

پیچ ساچمه ای فنری پیچ گوشت خور(D371)
نام محصول l d1 s d2 Start End قیمت محصول خرید
مقایسه
D371/05X12

12

M5

0.9

3

8

14

لطفا تماس بگیرید

D371/12X22

22

M12

2.5

8

26

49

لطفا تماس بگیرید

D371/10X22

9

M4

0.8

2.5

8.5

14

لطفا تماس بگیرید

D371/24X34

34

M24

5.5

15

81

151

لطفا تماس بگیرید

D371/06X14

14

M6

1

3.5

11

18

لطفا تماس بگیرید

D371/08X16

16

M8

1.5

4.5

18

31

لطفا تماس بگیرید

D371/20X30

30

M20

4.5

12

56

111

لطفا تماس بگیرید

D371/10X19

19

M10

2

6

24

45

لطفا تماس بگیرید

D371/16X24

24

M16

3.5

10

41

86

لطفا تماس بگیرید