فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

پخ زن بلوک و قطعات مسطح

پخ زن بلوک و قطعات مسطح
نام محصول منبع تغذیه موتور توان موتور دور موتور مشخصات ابزار ماکزیمم پهنای پخ زاویه پخ قابل تنظیم غلطک راهنما وزن ابعاد قیمت محصول خرید
مقایسه
PBM01

230V/50HZ

1100W

1420rpm

SPMR 1203

10mm

ندارد

ندارد

23kg

424X230X250

لطفا تماس بگیرید

PBM02

230V/50HZ

1100W

1420rpm

SPMR 1203

10mm

ندارد

دارد

23.5kg

424X290X250

لطفا تماس بگیرید

PBM03

230V/50HZ

1100W

1420rpm

SPMR 1203

10mm

45 (+20,-30)

دارد

24kg

424X290X250

لطفا تماس بگیرید

PBM04

230V/50HZ

1100W

1420rpm

SPMR 1203

20mm

45 (+20,-30)

دارد

24.2kg

424X290X250

لطفا تماس بگیرید