فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

واشر مخروط داخلی (E413)

واشر مخروط داخلی (E413)
نام محصول d2 d1 h قیمت محصول خرید
مقایسه
E413/10/30

30

12

5

۹,۶۰۰ تومان

۹,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
E413/12/36

36

14.2

6

۱۰,۷۰۰ تومان

۱۰,۲۷۲ تومان

جزئیات کالا
E413/16/30

30

19

6.2

۹,۶۰۰ تومان

۹,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
E413/16/44

44

19

7

۱۳,۶۰۰ تومان

۱۳,۰۵۶ تومان

جزئیات کالا
E413/24/44

44

28

9.5

۱۴,۱۰۰ تومان

۱۳,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا
E413/20/36

36

23.2

7.5

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۱۹۲ تومان

جزئیات کالا
E413/20/50

50

23.2

8

۱۶,۴۰۰ تومان

۱۵,۷۴۴ تومان

جزئیات کالا
E413/24/60

60

28

10

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۹,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
E413/14/28

28

16.5

5.6

۹,۶۰۰ تومان

۹,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
E413/10/21

21

12

4.2

۷,۱۰۰ تومان

۶,۸۱۶ تومان

جزئیات کالا
E413/14/40

40

16.5

6

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
E413/12/24

24

14.2

5

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
E413/6/12

12

7.1

2.8

لطفا تماس بگیرید

E413/6/17

17

7.1

4

لطفا تماس بگیرید

E413/8/17

17

9.6

3.5

لطفا تماس بگیرید

E413/8/24

24

9.6

5

لطفا تماس بگیرید

E413/30/56

56

35

12

لطفا تماس بگیرید

E413/30/68

68

35

12

لطفا تماس بگیرید

E413/36/80

80

42

12

لطفا تماس بگیرید

E413/48/92

92

56

22

لطفا تماس بگیرید