فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

میله راهنما(D021)

میله راهنما(D021)
نام محصول d1 l d2 l2 l3 l1 l4 SW t قیمت محصول خرید
مقایسه
D021/14x080

14

80

M6

10

15

7

5

5

5

۶۱,۴۰۰ تومان

۵۸,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا
D021/14x100

14

100

M6

10

15

7

5

5

5

۶۴,۸۰۰ تومان

۶۱,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
D021/18x080

18

80

M10

15

22

7

6

8

8

۷۳,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D021/18x120

18

120

M10

15

22

7

6

8

8

۸۵,۳۰۰ تومان

۸۱,۰۳۵ تومان

جزئیات کالا
D021/18x140

18

140

M10

15

22

7

6

8

8

۹۲,۷۰۰ تومان

۸۸,۰۶۵ تومان

جزئیات کالا
D021/18x200

18

200

M10

15

22

7

6

8

8

۱۱۹,۳۰۰ تومان

۱۱۳,۳۳۵ تومان

جزئیات کالا
D021/20x080

20

80

M10

15

22

7

7

8

8

۷۷,۸۰۰ تومان

۷۳,۹۱۰ تومان

جزئیات کالا
D021/20x100

20

100

M10

15

22

7

7

8

8

۸۳,۲۰۰ تومان

۷۹,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا
D021/20x120

20

120

M10

15

22

7

7

8

8

۹۱,۴۰۰ تومان

۸۶,۸۳۰ تومان

جزئیات کالا
D021/20x140

20

140

M10

15

22

7

7

8

8

۹۸,۹۰۰ تومان

۹۳,۹۵۵ تومان

جزئیات کالا
D021/24x140

24

140

M12

18

25

7

7

10

10

۱۰۹,۸۰۰ تومان

۱۰۴,۳۱۰ تومان

جزئیات کالا
D021/24x250

24

250

M12

18

25

7

7

10

10

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا
D021/30x250

30

250

M16

18

25

7

7

14

14

لطفا تماس بگیرید

D021/16X080

16

80

M8

12

18

7

5.5

6

6

لطفا تماس بگیرید

D021/16X100

16

100

M8

12

18

7

5.5

6

6

لطفا تماس بگیرید

D021/16X120

16

120

M8

12

18

7

5.5

6

6

لطفا تماس بگیرید

D021/18x100

18

100

M10

15

22

7

6

8

8

لطفا تماس بگیرید

D021/20x200

20

200

M10

15

22

7

7

8

8

لطفا تماس بگیرید

D021/20x250

20

250

M10

15

22

7

7

8

8

لطفا تماس بگیرید

D021/24x100

24

100

M12

18

25

7

7

10

10

لطفا تماس بگیرید

D021/24x200

24

200

M12

18

25

7

7

10

10

لطفا تماس بگیرید

D021/30x300

30

300

M16

18

25

7

7

14

14

لطفا تماس بگیرید

D021/30x200

30

200

M16

18

25

7

7

14

14

لطفا تماس بگیرید

D021/24x180

24

180

M12

18

25

7

7

10

10

لطفا تماس بگیرید