فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

قلاویز زن برقی(ELECTRIC TAPPING MACHINE)

.دستگاه مورد نظر جهت کاربردهای قلاویز زنی، بستن و باز کردن مهره ،سوراخ کاری های سبک طراحی و ساخته شده است
      

قلاویز زن برقی(ELECTRIC TAPPING MACHINE)
نام محصول سایز قیمت محصول خرید
مقایسه
TAP01-36

M6-M36

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
TAP01-16

M3-M16

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
TAP01-24

M3-M24

۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا