فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

فیلتر (D564)

فیلتر (D564)
نام محصول n1 n2 d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 b1 قیمت محصول خرید
مقایسه
D564/20X445X0.45

12

6

20

12

20

12

45

35

45

0.45

لطفا تماس بگیرید

D564/14X45X0.35

12

6

14

7.2

14

8

45

37

45

0.35

لطفا تماس بگیرید

D564/25X50X0.5

14

7

25

17

25

18

50

38

50

0.5

لطفا تماس بگیرید