فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

فیلتر

فیلترهای گاز با فشار کاری تا 2 بار و 6 بار عرضه می شود .

رزوه اتصالات : از DN15 تا DN100

فیلتر
نام محصول اتصال فشار کاری قیمت محصول خرید
مقایسه
SET25

DN15

250 میلی بار

لطفا تماس بگیرید