فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

شیر برقی

شیر برقی گاز سریع (سریع باز شونده) SET144/RQ، عادی بسته (NC) بوده و با برق‌دار شدن سیم ‌پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

  • رزوه اتصالات: ("DN40(1 1/2، مطابق استاندارد ISO7-1 و EN 10226 
  • حداکثر فشار ورودی کاری P1max: معادل 360 میلی بار

شیر برقی گاز آرام (آرام باز شونده) SET144/SQ، عادی بسته (NC) بوده و با برق‌دار شدن سیم‌ پیچ، باز می‌شود و جریان گاز را برقرار می‌کند. هنگامی که جریان برق قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می‌شود. قطع برق می‌تواند با تحریک سوییچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.
کنترل می‌تواند به (ساو) سویچ آشکار ساز وضعیت (بسته یا باز بودن شیر) مجهز شود.

  • رزوه اتصالات: ("DN40(1 1/2، مطابق استاندارد ISO7-1 و EN 10226 
  • حداکثر فشار ورودی کاری P1max: معادل 360 میلی بار
 
شیر برقی
نام محصول اتصال دامنه فشار ورودی قیمت محصول خرید
مقایسه
SET144

DN40

تا 300 میلی بار

لطفا تماس بگیرید