فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

شیر اطمینان

شیر اطمینان فشار پایین  SET150 هنگام افزایش فشار، بصورت خودکار باز شده و با تخلیه گاز به بیرون از خط گاز،فشار را مهار می‌کند. این کنترل با توجه به فنری بودن به محض برگشت فشار به کمتر از حد تنظیم بسته می‌شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می‌شود. SET150 برای فشار ورودی بیشینه تا 500 میلی بار قابل استفاده است.

شیر اطمینان فشار بالا SET151 هنگام افزایش فشار بصورت خودکار باز شده و با تخلیه گاز به بیرون،فشار خط را مهار می‌کند.این کنترل با توجه به فنری بودن به محض برگشت فشار به کمتر از حد تنظیم بسته می‌شود. SET151 برای فشار ورودی تا 6 بار قابل استفاده است.

     

 

شیر اطمینان
نام محصول اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار تنظیم قیمت محصول خرید
مقایسه
SET150/DN25/1840

DN25

تا 500 میلی بار

18-40 میلی بار

لطفا تماس بگیرید

SET150/DN25/50450

DN25

تا 500 میلی بار

50-450 میلی بار

لطفا تماس بگیرید

SET151/DN25/0.36

DN25

تا 6 بار

0.3-6 بار

لطفا تماس بگیرید