فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

سنبه دقیق (D223)

سنبه دقیق (D223)
نام محصول d2 K l قیمت محصول خرید
مقایسه
D223/07.6X080/HSS

10

1

80

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/0.5X80/HSS

0.9

0.2

80

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01..X080/HSS

1.8

0.5

80

۶۱,۶۰۰ تومان

۵۸,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.6X100/HSS

10

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.9X100/HSS

10

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.6X100/HSS

12

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.1X080/HSS

12

1

80

۱۴۶,۷۰۰ تومان

۱۳۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/10.4X100/HSS

12

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.9X080/HSS

13

1

80

۱۴۶,۷۰۰ تومان

۱۳۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/10X80/HWS

13

1

80

۸۶,۲۰۰ تومان

۸۱,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.8X071/HSS

14

1

71

۱۵۵,۴۰۰ تومان

۱۴۷,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.5X071/HSS

15

1

71

۱۷۳,۹۰۰ تومان

۱۶۵,۲۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/12.6X100/HSS

15

1

100

۴۱۵,۹۰۰ تومان

۳۹۵,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/12.9X100/HSS

15

1

100

۴۱۵,۹۰۰ تومان

۳۹۵,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/15.5X080/HSS

17

1.5

80

۳۳۲,۵۰۰ تومان

۳۱۵,۸۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.7X071/HSS

7

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.8X100/HSS

9

1

100

۱۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰۷,۲۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.9X100/HSS

9

1

100

۱۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰۷,۲۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/07.2X100/HSS

9

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.7X071/HSS

12

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/01..X100/HSS

1.8

0.5

100

۷۷,۴۰۰ تومان

۷۳,۵۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10..X080/HSS

12

1

80

۱۵۲,۱۰۰ تومان

۱۴۴,۴۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/11.6X100/HSS

14

1

100

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۲۰۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.9X071/HSS

14

1

71

۱۵۵,۴۰۰ تومان

۱۴۷,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/03.9X071/HSS

5

0.5

71

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۱,۶۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.9X080/HSS

5

0.5

80

۷۲,۰۰۰ تومان

۶۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05..X080/HWS

6.5

0.5

80

۵۱,۳۰۰ تومان

۴۸,۷۳۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.4X071/HSS

6.5

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.3X100/HSS

8

0.5

100

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.4X100/HSS

8

0.5

100

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.9X071/HSS

9

1

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.3X071/HSS

9

1

71

۹۵,۴۰۰ تومان

۹۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.8X080/HSS

11

1

80

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/08.9X071/HSS

11

1

71

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.9X080/HSS

11

1

80

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.1X100/HSS

11

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.2X071/HSS

11

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.3X100/HSS

11

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.5X071/HSS

12

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.8X080/HSS

12

1

80

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۴,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.9X080/HSS

12

1

80

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۴,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا
D223/10.1X100/HSS

12

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.3X100/HSS

12

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.9X071/HSS

13

1

71

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.6X071/HSS

14

1

71

۱۵۵,۴۰۰ تومان

۱۴۷,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.6X080/HSS

14

1

80

۱۷۰,۶۰۰ تومان

۱۶۲,۰۷۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.7X071/HSS

14

1

71

۱۵۵,۴۰۰ تومان

۱۴۷,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.6X071/HSS

15

1

71

۲۹۹,۸۰۰ تومان

۲۸۴,۸۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.8X071/HSS

16

1.5

71

۳۶۱,۴۰۰ تومان

۳۴۳,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.5X080/HSS

17

1.5

80

۲۷۴,۷۰۰ تومان

۲۶۰,۹۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/14.6X080/HSS

17

1.5

80

۴۷۰,۴۰۰ تومان

۴۴۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.8X071/HSS

17

1.5

71

۴۲۲,۴۰۰ تومان

۴۰۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.8X100/HSS

17

1.5

100

۵۹۳,۰۰۰ تومان

۵۶۳,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/15.5X100/HSS

17

1.5

100

۴۲۲,۴۰۰ تومان

۴۰۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/0.6X71/HSS

1.1

0.2

71

۹۷,۶۰۰ تومان

۹۲,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.1X080/HSS

1.8

0.5

80

۶۳,۸۰۰ تومان

۶۰,۶۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.4X080/HSS

2.2

0.5

80

۶۳,۸۰۰ تومان

۶۰,۶۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.9X071/HSS

2.8

0.5

71

۵۶,۷۰۰ تومان

۵۳,۸۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/01.9X080/HSS

2.8

0.5

80

۶۳,۸۰۰ تومان

۶۰,۶۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.9X100/HSS

2.8

0.5

100

۸۰,۷۰۰ تومان

۷۶,۶۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/02.3X071/HSS

3.5

0.5

71

۵۸,۴۰۰ تومان

۵۵,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/02.3X080/HSS

3.5

0.5

80

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۱,۶۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/02.4X071/HSS

3.5

0.5

71

۵۸,۴۰۰ تومان

۵۵,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/02.4X080/HSS

3.5

0.5

80

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۱,۶۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/02.7X071/HSS

4

0.5

71

۶۱,۶۰۰ تومان

۵۸,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/02.7X080/HSS

4

0.5

80

۶۷,۱۰۰ تومان

۶۳,۷۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/02.7X100/HSS

4

0.5

100

۸۵,۶۰۰ تومان

۸۱,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/02.8X100/HSS

4

0.5

100

۸۵,۶۰۰ تومان

۸۱,۳۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/03..X080/HSS

4.5

0.5

80

۶۳,۸۰۰ تومان

۶۰,۶۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/03..X100/HSS

4.5

0.5

100

۷۸,۵۰۰ تومان

۷۴,۵۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.4X071/HSS

4.5

0.5

71

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۱,۶۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.4X100/HSS

4.5

0.5

100

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.5X071/HSS

5

0.5

71

۵۸,۴۰۰ تومان

۵۵,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/03.6X100/HSS

5

0.5

100

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.7X100/HSS

5

0.5

100

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.8X071/HSS

5

0.5

71

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۱,۶۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.9X100/HSS

5

0.5

100

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03X080/HWS

4.5

0.5

80

۴۶,۴۰۰ تومان

۴۴,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.1X080/HSS

5.5

0.5

80

۷۳,۶۰۰ تومان

۶۹,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.4X100/HSS

5.5

0.5

100

۹۹,۲۰۰ تومان

۹۴,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.6X071/HSS

6

0.5

71

۷۲,۰۰۰ تومان

۶۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.6X080/HSS

6

0.5

80

۷۸,۵۰۰ تومان

۷۴,۵۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/04.6X100/HSS

6

0.5

100

۹۹,۲۰۰ تومان

۹۴,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.7X071/HSS

6

0.5

71

۷۷,۴۰۰ تومان

۷۳,۵۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.7X080/HSS

6

0.5

80

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۹,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/04.7X100/HSS

6

0.5

100

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05.1X071/HSS

6.5

0.5

71

۷۸,۵۰۰ تومان

۷۴,۵۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.2X071/HSS

6.5

0.5

71

۷۸,۵۰۰ تومان

۷۴,۵۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.3X071/HSS

6.5

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05.4X080/HSS

6.5

0.5

80

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.4X100/HSS

6.5

0.5

100

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۱۰۸,۷۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.6X071/HSS

7

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05.7X080/HSS

7

0.5

80

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/05.8X071/HSS

7

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05.9X071/HSS

7

0.5

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/05.9X100/HSS

7

0.5

100

۱۱۴,۵۰۰ تومان

۱۰۸,۷۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.3X071/HSS

8

0.5

71

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۹,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.6X071/HSS

9

1

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.6X080/HSS

9

1

80

۸۸,۹۰۰ تومان

۸۴,۴۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.6X100/HSS

9

1

100

۱۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰۷,۲۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.9X080/HSS

9

1

80

۸۸,۹۰۰ تومان

۸۴,۴۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/07.4X080/HSS

9

1

80

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.6X071/HSS

10

1

71

۹۵,۴۰۰ تومان

۹۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.7X071/HSS

10

1

71

۹۵,۴۰۰ تومان

۹۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.7X080/HSS

10

1

80

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.7X100/HSS

10

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.8X071/HSS

10

1

71

۹۵,۴۰۰ تومان

۹۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.8X080/HSS

10

1

80

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.8X100/HSS

10

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.9X071/HSS

10

1

71

۹۵,۴۰۰ تومان

۹۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/07.9X080/HSS

10

1

80

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08..X080/HSS

10

1

80

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08..X100/HSS

10

1

100

۱۲۶,۵۰۰ تومان

۱۲۰,۱۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/08.4X080/HSS

10

1

80

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/08.6X071/HSS

11

1

71

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.6X080/HSS

11

1

80

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/08.7X071/HSS

11

1

71

۱۰۵,۸۰۰ تومان

۱۰۰,۵۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.7X080/HSS

11

1

80

۱۱۶,۱۰۰ تومان

۱۱۰,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/08.8X100/HSS

11

1

100

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۱,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.9X100/HSS

11

1

100

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۱,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.3X071/HSS

11

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.5X080/HSS

12

1

80

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۴,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.5X100/HSS

12

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.6X080/HSS

12

1

80

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۴,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.7X100/HSS

12

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.8X071/HSS

12

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/10.6X100/HSS

13

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.7X071/HSS

13

1

71

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.7X100/HSS

13

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.8X071/HSS

13

1

71

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.8X100/HSS

13

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.8X080/HSS

14

1

80

۱۷۰,۶۰۰ تومان

۱۶۲,۰۷۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.9X080/HSS

14

1

80

۱۷۰,۶۰۰ تومان

۱۶۲,۰۷۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.5X080/HSS

15

1

80

۱۹۳,۰۰۰ تومان

۱۸۳,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.6X080/HSS

15

1

80

۳۲۷,۰۰۰ تومان

۳۱۰,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.7X071/HSS

15

1

71

۲۹۹,۸۰۰ تومان

۲۸۴,۸۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.6X071/HSS

12

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/09.9X100/HSS

12

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.6X080/HSS

13

1

80

۱۴۶,۷۰۰ تومان

۱۳۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/16.5X100/HSS

18

1.5

100

۴۶۷,۱۰۰ تومان

۴۴۳,۷۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/18.5X080/HSS

20

1.5

80

۴۸۶,۲۰۰ تومان

۴۶۱,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/18.5X100/HSS

20

1.5

100

۶۱۷,۰۰۰ تومان

۵۸۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/19..X080/HSS

21

1.5

80

۴۸۶,۲۰۰ تومان

۴۶۱,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/19..X100/HSS

21

1.5

100

۶۱۷,۰۰۰ تومان

۵۸۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/19.5X080/HSS

21

1.5

80

۵۷۶,۱۰۰ تومان

۵۴۷,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/19.5X100/HSS

21

1.5

100

۷۳۲,۵۰۰ تومان

۶۹۵,۸۷۵ تومان

جزئیات کالا
D223/20X080/HSS

22

1.5

80

۵۷۶,۱۰۰ تومان

۵۴۷,۲۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/03.8X100/HSS

5

0.5

100

۹۱,۱۰۰ تومان

۸۶,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/07.4X100/HSS

9

1

100

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.7X080/HSS

12

1

80

۱۴۱,۷۰۰ تومان

۱۳۴,۶۱۵ تومان

جزئیات کالا
D223/10.6X071/HSS

13

1

71

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.9X100/HSS

14

1

100

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۲۰۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.8X071/HSS

15

1

71

۲۹۹,۸۰۰ تومان

۲۸۴,۸۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.8X080/HSS

15

1

80

۳۲۷,۰۰۰ تومان

۳۱۰,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.6X080/HSS

16

1.5

80

۳۹۵,۲۰۰ تومان

۳۷۵,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.6X100/HSS

16

1.5

100

۵۰۴,۲۰۰ تومان

۴۷۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.7X071/HSS

16

1.5

71

۳۶۱,۴۰۰ تومان

۳۴۳,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.3X100/HSS

2

0.5

100

۸۰,۷۰۰ تومان

۷۶,۶۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/14.6X071/HSS

17

1.5

71

۴۲۲,۴۰۰ تومان

۴۰۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.7X071/HSS

17

1.5

71

۴۲۲,۴۰۰ تومان

۴۰۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.7X080/HSS

17

1.5

80

۴۷۰,۴۰۰ تومان

۴۴۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.9X100/HSS

17

1.5

100

۵۹۳,۰۰۰ تومان

۵۶۳,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/0.6X80/HSS

1.1

0.2

80

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۰۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.7X100/HSS

14

1

100

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۲۰۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/08.6X100/HSS

11

1

۱۴۸,۸۰۰ تومان

۱۴۱,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.7X080/HSS

13

1

80

۱۴۶,۷۰۰ تومان

۱۳۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/11.7X080/HSS

14

1

80

۱۷۰,۶۰۰ تومان

۱۶۲,۰۷۰ تومان

جزئیات کالا
D223/11.8X100/HSS

14

1

100

۲۱۷,۰۰۰ تومان

۲۰۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.7X080/HSS

15

1

80

۳۲۷,۰۰۰ تومان

۳۱۰,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.9X100/HSS

13

1

100

۱۸۶,۴۰۰ تومان

۱۷۷,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.9X100/HSS

16

1.5

100

۵۰۴,۲۰۰ تومان

۴۷۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.9X071/HSS

12

1

71

۱۲۸,۱۰۰ تومان

۱۲۱,۶۹۵ تومان

جزئیات کالا
D223/13.7X100/HSS

16

1.5

100

۵۰۴,۲۰۰ تومان

۴۷۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.8X080/HSS

17

1.5

80

۴۷۰,۴۰۰ تومان

۴۴۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/16..X071/HSS

18

1.5

71

۳۰۲,۰۰۰ تومان

۲۸۶,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/10.8X080/HSS

13

1

80

۱۴۶,۷۰۰ تومان

۱۳۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
D223/11.5X071/HSS

14

1

71

۱۵۵,۴۰۰ تومان

۱۴۷,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.7X100/HSS

15

1

100

۴۱۵,۹۰۰ تومان

۳۹۵,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/12.9X080/HSS

15

1

80

۳۲۷,۰۰۰ تومان

۳۱۰,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.5X100/HSS

16

1.5

100

۲۹۵,۴۰۰ تومان

۲۸۰,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.6X071/HSS

16

1.5

71

۳۶۱,۴۰۰ تومان

۳۴۳,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.8X080/HSS

16

1.5

80

۳۹۵,۲۰۰ تومان

۳۷۵,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.8X100/HSS

16

1.5

100

۵۰۴,۲۰۰ تومان

۴۷۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.9X071/HSS

16

1.5

71

۳۶۱,۴۰۰ تومان

۳۴۳,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.5X100/HSS

17

1.5

100

۳۴۹,۹۰۰ تومان

۳۳۲,۴۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/14.6X100/HSS

17

1.5

100

۵۹۳,۰۰۰ تومان

۵۶۳,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.7X100/HSS

17

1.5

100

۵۹۳,۰۰۰ تومان

۵۶۳,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.9X071/HSS

17

1.5

71

۴۲۲,۴۰۰ تومان

۴۰۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.9X080/HSS

17

1.5

80

۴۷۰,۴۰۰ تومان

۴۴۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا
D223/16.5X080/HSS

18

1.5

80

۳۶۶,۸۰۰ تومان

۳۴۸,۴۶۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.4X071/HSS

8

0.5

71

۸۴,۰۰۰ تومان

۷۹,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
D223/06.8X080/HSS

9

1

80

۸۸,۹۰۰ تومان

۸۴,۴۵۵ تومان

جزئیات کالا
D223/06.7X071/HSS

9

1

71

۸۱,۸۰۰ تومان

۷۷,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/09.8X100/HSS

12

1

100

۱۷۹,۴۰۰ تومان

۱۷۰,۴۳۰ تومان

جزئیات کالا
D223/12.8X100/HSS

15

1

100

۴۱۵,۹۰۰ تومان

۳۹۵,۱۰۵ تومان

جزئیات کالا
D223/12.9X071/HSS

15

1

71

۲۹۹,۸۰۰ تومان

۲۸۴,۸۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.7X080/HSS

16

1.5

80

۳۹۵,۲۰۰ تومان

۳۷۵,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/13.9X080/HSS

16

1.5

80

۳۹۵,۲۰۰ تومان

۳۷۵,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
D223/14.5X071/HSS

17

1.5

71

۲۴۹,۱۰۰ تومان

۲۳۶,۶۴۵ تومان

جزئیات کالا
D223/17.5X100/HSS

19

1.5

100

۵۴۱,۸۰۰ تومان

۵۱۴,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا
D223/18..X080/HSS

20

1.5

80

۴۲۶,۲۰۰ تومان

۴۰۴,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا
D223/01.7X100/HSS

2.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02.4X100/HSS

3.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04X071/HWS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/06..X071/HSS

8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/06.7X100/HSS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.1X071/HSS

1.8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02..X071/HSS

3

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.1X080/HSS

3.2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.1X100/HWS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.4X100/HSS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.2X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.5X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10..X100/HSS

12

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.5X080/HWS

2.2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/2.6X80/HWS

4

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.4X071/HSS

2.2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.1X100/HSS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.2X100/HSS

8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.2X080/HWS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.4X071/HSS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.6X100/HSS

4

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.8X071/HSS

2.8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/06.1X100/HSS

8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.5X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13.2X100/HWS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/09.4X100/HSS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.4X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/1.6X080/HWS

2.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.7X100/HSS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.2X080/HSS

8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/15..X100/HSS

17

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02.9X100/HSS

4

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.3X071/HSS

2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.1X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07..X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.1X071/HSS

12

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/18.1x100/HWS

20

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.8X080/HSS

6

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.5X100/HSS

3.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02.2X100/HSS

3.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05..X080/HSS

6.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.7X080/HSS

2.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.3X100/HSS

5.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X080/HWS

6

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02..X100/HSS

3

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/0.7X71/HSS

1.3

0.2

71

لطفا تماس بگیرید

D223/19..X071/HSS

21

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01.8X080/HSS

2.8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/09.3X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.5X071/HSS

11

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11..X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/03.2X100/HSS

4.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/03.2X071/HSS

4.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13.1x80/HWS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.7X071/HSS

5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.9X071/HSS

4

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/03.3X071/HSS

4.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/03.3X100/HSS

4.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/19.5X071/HSS

21

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.1X080/HSS

6.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X071/HSS

6

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.3X100/HSS

6.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.1X080/HWS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.8X080/HSS

5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.6X071/HSS

5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.2X100/HSS

6.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.2X100/HSS

5.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.3X071/HSS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.7X100/HSS

7

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04..X080/HSS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/05..X071/HWS

6.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/03.1X071/HSS

4.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04.3X080/HSS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.6X080/HSS

5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X100/HSS

6

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04x100/HWS

5.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.1X071/HSS

8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04.8X100/HSS

6

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/10.2X071/HSS

12

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05..X071/HSS

6.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X100/HWS

6

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.9X071/HSS

6

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/06.2X071/HSS

8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13.1X071/HSS

15

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/12X100/HWS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.6X100/HSS

2.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.7X071/HSS

2.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.8X071/HSS

4

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/03.1X080/HSS

4.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08X80/HWS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/09..X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/10..X071/HSS

12

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/12.3X071/HSS

14

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/16..X080/HSS

18

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/17..X080/HSS

19

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.2X071/HSS

2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.2X080/HSS

3.2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.5X080/HWS

3.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.9X080/HSS

4

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.5X100/HSS

5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/03.7X080/HSS

5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03X100/HWS

4.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04..X071/HSS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04.1X071/HSS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.5X080/HSS

7

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/05.6X100/HSS

7

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.3X080/HSS

8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/06.5X100/HSS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.8X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.2X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07.4X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.5X080/HSS

10

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07.5X100/HSS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.1X100/HSS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.3X100/HSS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/09.1X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/1.5X100/HWS

2.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/10.5X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.5X080/HWS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/10.5X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/10.5X100/HWS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/10X100/HWS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/11..X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11..X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11..X080/HWS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.1X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11.1X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.1X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/11.2X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11.2X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.2X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/11.3X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11.3X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.4X071/HSS

13

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11.4X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/11.4X80/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11X100/HWS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12..X071/HSS

14

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/12..X080/HWS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12..X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.1X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12.3X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.4X071/HSS

14

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/12.4X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12.4X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.5X100/HWS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.6X100/HWS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.8X080/HWS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13..X071/HSS

15

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13..X080/HSS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13..X100/HSS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13..X100/HWS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.1X100/HSS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.2X071/HSS

15

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13.2X080/HSS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13.3X071/HSS

15

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13.3X080/HSS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13.3X100/HSS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.4X100/HSS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.5X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14..X100/HSS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.1X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/14.2X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/14.2X100/HSS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.2X80/HWS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14.3X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14.4X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/14.4X100/HWS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/15.5X071/HSS

17

1.5

لطفا تماس بگیرید

D223/16..X080/HWS

18

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/16..X100/HSS

18

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/0.8X80/HSS

1.4

0.4

80

لطفا تماس بگیرید

D223/0.9X71/HSS

1.6

0.4

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01..X071/HSS

1.8

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01.1X100/HSS

1.8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.2X100/HSS

2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.3X080/HSS

2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.5X071/HSS

2.2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01.5X080/HSS

2.2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.6X071/HSS

2.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01.6X080/HSS

2.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.8X100/HSS

2.8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02..X080/HSS

3

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.1X071/HSS

3.2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.1X100/HSS

3.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02.2X071/HSS

3.2

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.5X080/HSS

3.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.6X071/HSS

4

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/02.6X080/HSS

4

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.8X080/HSS

4

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.1X100/HSS

4.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/03.3X080/HSS

4.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.4X080/HSS

4.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.5X080/HWS

5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04..X100/HSS

5.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.4X080/HSS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.8X071/HSS

6

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05..X100/HWS

6.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.2X080/HSS

6.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/06X100/HWS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/07.3X100/HSS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08..X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/08.2X080/HSS

10

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.2X100/HSS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.5X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.5X080/HWS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.5X100/HSS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/09..X071/HSS

11

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/09..X100/HSS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/09.1X071/HSS

11

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/09.2X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/09.2X100/HSS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/09.4X080/HSS

11

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/10.3X071/HSS

12

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.3X080/HSS

12

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.4X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.5X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12..X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12.1X071/HSS

14

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/12.1X100/HSS

14

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.3X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12.5X100/HSS

15

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13.4X071/HSS

15

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/14..X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14.1X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14.1X100/HSS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.2X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14.3X100/HWS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.4X080/HSS

16

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14X100/HWS

17

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/15..X080/HSS

17

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/15..x100/HWS

17

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/16.2X100/HSS

18

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/16.5X071/HSS

18

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/16.8x80/HWS

18

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/17..X071/HSS

19

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/17.5X080/HSS

19

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/18..X071/HSS

20

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/1x100/HWS

1.8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/1x80/HWS

1.8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/2.1X100/HWS

3.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/2.2x100/HWS

3.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/01.4X100/HSS

2.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/02.5X071/HSS

3.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05.9X080/HSS

7

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/06.4X080/HSS

8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/06.5X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/06.7X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07.1X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.5X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/08.3X080/HSS

10

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/09.4X071/HSS

11

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.4X071/HSS

12

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.4X080/HSS

12

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/11.3X100/HSS

13

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/12.2X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/13.4X080/HSS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/14..X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/18.1X080/HWS

20

1.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/18.5X071/HSS

20

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/20X071/HSS

22

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/20X100/HSS

22

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06.1X080/HSS

8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03.5X080/HSS

5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.8X071/HSS

11

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/11.5X080/HSS

14

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/17.5X071/HSS

19

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/05..X100/HSS

6.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.6X080/HSS

7

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/05.8X080/HSS

7

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/08.2X100/HWS

10

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/04.2X080/HSS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X080/HSS

6

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.9X080/HSS

6

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/0.9X80/HSS

1.6

0.4

80

لطفا تماس بگیرید

D223/01.2X080/HSS

2

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07..X100/HSS

9

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.1X080/HSS

10

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.9X100/HSS

6

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.1X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07..X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/02.3X100/HSS

3.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.8X100/HSS

7

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.3X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04.1X100/HSS

5.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.1X100/HSS

6.5

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.5X100/HSS

7

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/06..X100/HSS

8

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/08.2X071/HSS

10

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/08X100/HWS

11

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/05.5X071/HSS

7

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/13.1X080/HSS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/07.3X080/HSS

9

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.2X071/HSS

5.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.5X080/HSS

13

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/03..X071/HSS

4.5

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/0.7X80/HSS

1.3

0.2

80

لطفا تماس بگیرید

D223/06..X080/HSS

8

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/05.3X080/HSS

6.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/0.8X71/HSS

1.4

0.4

71

لطفا تماس بگیرید

D223/01.5X100/HSS

2.2

0.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.3X071/HSS

16

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/0.5X71/HSS

0.9

0.2

71

لطفا تماس بگیرید

D223/10.2X080/HSS

12

1

80

لطفا تماس بگیرید

D223/04.5X071/HWS

6

0.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/07.2X071/HSS

9

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/18..X100/HSS

20

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/14.3X100/HSS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/03.2X080/HSS

4.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/12.2X071/HSS

14

1

71

لطفا تماس بگیرید

D223/14.4X100/HSS

16

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/17..X100/HSS

19

1.5

100

لطفا تماس بگیرید

D223/15..X071/HSS

17

1.5

71

لطفا تماس بگیرید

D223/04..X080/HWS

5.5

0.5

80

لطفا تماس بگیرید

D223/10.2X100/HSS

12

1

100

لطفا تماس بگیرید

D223/13..X080/HWS

15

1

80

لطفا تماس بگیرید