فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

زیرسری (E314)

  

زیرسری (E314)
نام محصول Size h(min) h(max) k F max.KN قیمت محصول خرید
مقایسه
E314/140

140

100

140

18

60

لطفا تماس بگیرید

E314/250

550

320

550

22

25

لطفا تماس بگیرید

E314/200

200

140

200

18

60

لطفا تماس بگیرید

E314/320

320

200

320

22

40

لطفا تماس بگیرید