فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

زیرسری(E312)

زیرسری(E312)
نام محصول d1 d2 Tr h(min) h(max) F(KN) قیمت محصول خرید
مقایسه
E312/50X50/70

50

50

30x4

50

70

100

لطفا تماس بگیرید

E312/65X100/140

65

70

40x7

100

140

120

لطفا تماس بگیرید

E312/80X190/300

80

100

65x10

190

300

350

لطفا تماس بگیرید

E312/80X140/200

80

100

65x10

140

200

350

لطفا تماس بگیرید

E312/70X140/210

70

80

50x8

140

210

170

لطفا تماس بگیرید

E312/110X190/280

110

140

65x10

190

280

600

لطفا تماس بگیرید

E312/50X42/52

50

50

30x4

42

52

100

لطفا تماس بگیرید

E312/31X38/50

31

31

20x4

38

50

25

لطفا تماس بگیرید

E312/50X70/100

50

50

30x4

70

100

100

لطفا تماس بگیرید