فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

رگلاتور گاز مایع

رگلاتور قرمز SET291 ، در سامانه های دومرحله ای فشار خروجی مرحله اول را بدقت تامین می کند . این رگلاتور برای تامین گاز مایع مورد نیاز در مشعل های فشار بالا برای کوره های صنعتی با دیگ های بخار بصورت یک مرحله ای نیز کاربرد دارد .این رگلاتور همچنین می تواند در خروجی یک سامانه چند سیلندری نصب گردد . کنترل SET291 دارای شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ی آن در سمت خروجی قرار دارد تا از یخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیری گردد .

بیشینه فشار ورودی کاری : 17.5 بار (250PSIG) ظرفیت 50kg/hr

رگلاتور قهوه ای SET292 ، فشار کاهش داده شده مرحله اول را به فشار مصرف می رساند . دهانه تنفس بزرگ با توری مناسب ، رگلاتور را از گرفتگی احتمالی مسیر تنفس مصون می کند.

بیشینه فشار ورودی کاری : 1.4 بار (20PSIG) ظرفیت 20kg/hr

رگلاتور گاز مایع
نام محصول مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه فشار خروجی ظرفیت قیمت محصول خرید
مقایسه
SET291/1212/70350

قرمز-مرحله اول

POL

1/2

70-350 میلی بار

50 کیلوگرم

لطفا تماس بگیرید

'SET291/1234/70350

قرمز-مرحله اول

1/2

3/4

70-350 میلی بار

50 کیلوگرم

لطفا تماس بگیرید