فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

رگلاتور

رگلاتور قفل شونده فشار گاز ، در بازار با نام های دیگری مانند بالانسر و استابلایزر نیز شناخته می شود. 

رزوه اتصالات : DN15 تا DN80

فشار ورودی کاری P1 : (تا 500 میلی بار)(از 500 میلی بار تا 1 بار)(از 1 بار تا 2 بار)(تا 5 بار)

رگلاتور
نام محصول اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نافی قیمت محصول خرید
مقایسه
SET245/DN15/05/1660

DN15

تا 250 میلی بار

2-30

دارد

دارد

لطفا تماس بگیرید