فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

روبند فولادی (E305)

                                    

روبند فولادی (E305)
نام محصول h a1 a2 b1 b2 c f k m Screw(پیچ) قیمت محصول خرید
مقایسه
E305/66/22

25-50

20,22

22

200

66

88

112

20

60

M20

لطفا تماس بگیرید

E305/76/26

30-70

24,28

26

232

76

97

135

24

70

M24

لطفا تماس بگیرید

E305/90/32

40-75

36

32

263

90

107

156

28

80

M30

لطفا تماس بگیرید