فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

دستگاه مته تیزکن

دستگاه مته تیزکن
نام محصول سایز تجهیزات جانبی قیمت محصول خرید
مقایسه
DR02-13

M2-M13

یازده عدد فشنگی

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲,۹۶۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
DR02-20F

M3-M20

مته و مته مرغک تیز کن و هیجده عدد فشنگی

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
DR02-20

M3-M20

هجده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید

DR01-13C

M2-M13

یازده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید