فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

دستگاه مته تیزکن

دستگاه مته تیزکن
نام محصول سایز تجهیزات جانبی قیمت محصول خرید
مقایسه
DR02-20F

M3-M20

مته و مته مرغک تیز کن و هیجده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید

DR01-13C

M2-M13

یازده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید

DR02-20

M3-M20

هجده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید

DR02-13

M2-M13

یازده عدد فشنگی

لطفا تماس بگیرید