فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M3035)

بلوک پلاستیک (M3035)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F51/3035/22#1.0037

پشت پران(F51)

22

1.0037

۵۲۶,۸۰۰ تومان

۵۰۵,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/3035/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۳,۰۸۸,۲۰۰ تومان

۲,۹۶۴,۶۷۲ تومان

جزئیات کالا
F80/3035/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۵۸۹,۳۰۰ تومان

۱,۵۲۵,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
F50/3035/17#1.0037

پران (F50)

17

1.0037

۴۹۱,۵۰۰ تومان

۴۷۱,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا
F60/3035/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۴۲۵,۴۰۰ تومان

۴۰۸,۳۸۴ تومان

جزئیات کالا
F91/3035/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۸۱۳,۸۰۰ تومان

۷۸۱,۲۴۸ تومان

جزئیات کالا
F70/3035/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F60/3035/96#1.0037

پل(F60)

96

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F70/3035/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/3035/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

لطفا تماس بگیرید