فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2530)

بلوک پلاستیک (M2530)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F51/2530/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۳۷۶,۸۰۰ تومان

۳۶۱,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
F60/2530/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۳۳۵,۶۰۰ تومان

۳۲۲,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۲,۳۳۰,۹۰۰ تومان

۲,۲۳۷,۶۶۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۲۵۵,۳۰۰ تومان

۱,۲۰۵,۰۸۸ تومان

جزئیات کالا
F91/2530/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۶۳۱,۴۰۰ تومان

۶۰۶,۱۴۴ تومان

جزئیات کالا
F60/2530/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۴۰۳,۲۰۰ تومان

۳۸۷,۰۷۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۰۷۴,۲۰۰ تومان

۱,۰۳۱,۲۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۴۶۴,۲۰۰ تومان

۱,۴۰۵,۶۳۲ تومان

جزئیات کالا
F50/2530/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۳۵۷,۷۰۰ تومان

۳۴۳,۳۹۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۷۳۶,۴۰۰ تومان

۱,۶۶۶,۹۴۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۹۳۴,۶۰۰ تومان

۱,۸۵۷,۲۱۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2530/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F70/2530/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F70/2530/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/2530/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

لطفا تماس بگیرید