فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2525)

بلوک پلاستیک (M2525)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/2525/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۷۲۹,۸۰۰ تومان

۷۰۰,۶۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۱۸۴,۳۰۰ تومان

۱,۱۳۶,۹۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۶۸۲,۵۰۰ تومان

۱,۶۱۵,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۴۳۲,۳۰۰ تومان

۱,۳۷۵,۰۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۲,۳۷۳,۵۰۰ تومان

۲,۲۷۸,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا
F60/2525/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۳۵۹,۲۰۰ تومان

۳۴۴,۸۳۲ تومان

جزئیات کالا
F60/2525/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۴۴۱,۰۰۰ تومان

۴۲۳,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان

۱,۹۱۸,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۲,۰۰۰,۷۰۰ تومان

۱,۹۲۰,۶۷۲ تومان

جزئیات کالا
F70/2525/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۶۹۲,۲۰۰ تومان

۶۶۴,۵۱۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۶۸۷,۹۰۰ تومان

۱,۶۲۰,۳۸۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F70/2525/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F50/2525/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F51/2525/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

لطفا تماس بگیرید