فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2525)

بلوک پلاستیک (M2525)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2525/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۶۸۴,۸۰۰ تومان

۱,۶۱۷,۴۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۱۳۱,۷۰۰ تومان

۱,۰۸۶,۴۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۴۹۲,۲۰۰ تومان

۱,۴۳۲,۵۱۲ تومان

جزئیات کالا
F70/2525/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۵۰۳,۳۰۰ تومان

۴۸۳,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
F60/2525/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۳۳۴,۱۰۰ تومان

۳۲۰,۷۳۶ تومان

جزئیات کالا
F51/2525/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۳۰۶,۱۰۰ تومان

۲۹۳,۸۵۶ تومان

جزئیات کالا
F50/2525/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۲۹۴,۳۰۰ تومان

۲۸۲,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
F91/2525/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۵۰۶,۲۰۰ تومان

۴۸۵,۹۵۲ تومان

جزئیات کالا
F60/2525/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۷۶,۷۰۰ تومان

۲۶۵,۶۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۹۶۳,۹۰۰ تومان

۹۲۵,۳۴۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۱۴۶,۴۰۰ تومان

۱,۱۰۰,۵۴۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۳۶۰,۴۰۰ تومان

۱,۳۰۵,۹۸۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۲,۳۹۷,۶۰۰ تومان

۲,۳۰۱,۶۹۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2525/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۲,۰۱۸,۳۰۰ تومان

۱,۹۳۷,۵۶۸ تومان

جزئیات کالا
F70/2525/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید