فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2030)

بلوک پلاستیک (M2030)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/2030/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۱,۰۰۳,۶۰۰ تومان

۹۵۳,۴۲۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۲,۴۲۳,۳۰۰ تومان

۲,۳۰۲,۱۳۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۳,۰۴۳,۲۰۰ تومان

۲,۸۹۱,۰۴۰ تومان

جزئیات کالا
F70/2030/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۹۲۵,۹۰۰ تومان

۸۷۹,۶۰۵ تومان

جزئیات کالا
F60/2030/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۴۸۳,۸۰۰ تومان

۴۵۹,۶۱۰ تومان

جزئیات کالا
F60/2030/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۵۹۲,۱۰۰ تومان

۵۶۲,۴۹۵ تومان

جزئیات کالا
F50/2030/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۴۹۸,۱۰۰ تومان

۴۷۳,۱۹۵ تومان

جزئیات کالا
F51/2030/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۵۳۵,۶۰۰ تومان

۵۰۸,۸۲۰ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۲,۵۷۴,۵۰۰ تومان

۲,۴۴۵,۷۷۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۹۶۸,۹۰۰ تومان

۱,۸۷۰,۴۵۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2030/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/2030/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/2030/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/2030/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید