فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2025)

بلوک پلاستیک (M2025)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/2025/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

۸۳۹,۳۰۰ تومان

۷۹۷,۳۳۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۶۸۴,۱۰۰ تومان

۱,۵۹۹,۸۹۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۵۲۲,۷۰۰ تومان

۱,۴۴۶,۵۶۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۸۵۹,۹۰۰ تومان

۱,۷۶۶,۹۰۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۲,۱۹۶,۴۰۰ تومان

۲,۰۸۶,۵۸۰ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۷۴۶,۷۰۰ تومان

۷۰۹,۳۶۵ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۹۳۳,۴۰۰ تومان

۸۸۶,۷۳۰ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۳۸۹,۱۰۰ تومان

۳۶۹,۶۴۵ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۴۹۲,۶۰۰ تومان

۴۶۷,۹۷۰ تومان

جزئیات کالا
F50/2025/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

۳۷۸,۸۰۰ تومان

۳۵۹,۸۶۰ تومان

جزئیات کالا
F51/2025/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۴۰۶,۱۰۰ تومان

۳۸۵,۷۹۵ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/2025/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/2025/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/2025/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

لطفا تماس بگیرید