فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M2025)

بلوک پلاستیک (M2025)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/2025/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۱۴۰,۷۰۰ تومان

۱,۰۹۵,۰۷۲ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۹۸۹,۸۰۰ تومان

۹۵۰,۲۰۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

۱,۳۹۷,۴۰۰ تومان

۱,۳۴۱,۵۰۴ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۱۹۶,۳۰۰ تومان

۱,۱۴۸,۴۴۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۴۰۱,۸۰۰ تومان

۱,۳۴۵,۷۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

۱,۹۴۰,۸۰۰ تومان

۱,۸۶۳,۱۶۸ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/56#1.7225

حفره (F80)

56

1.7225

۱,۶۳۸,۹۰۰ تومان

۱,۵۷۳,۳۴۴ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۶۷۸,۶۰۰ تومان

۶۵۱,۴۵۶ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۸۲,۹۰۰ تومان

۲۷۱,۵۸۴ تومان

جزئیات کالا
F60/2025/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۳۵۸,۱۰۰ تومان

۳۴۳,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا
F80/2025/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۶۵۳,۰۰۰ تومان

۱,۵۸۶,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا
F70/2025/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۵۴۲,۹۰۰ تومان

۵۲۱,۱۸۴ تومان

جزئیات کالا
F91/2025/27#1.0037

کفشک(F91)

27

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F50/2025/12#1.0037

پران (F50)

12

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F51/2025/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

لطفا تماس بگیرید