فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1625)

بلوک پلاستیک (M1625)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه متریال قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/1625/22#1.0037

کفشک

22

1.0037

۳۴۳,۰۰۰ تومان

۳۲۹,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/27#1.2312

حفره

27

1.2312

۹۶۰,۱۰۰ تومان

۹۲۱,۶۹۶ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/27#1.7225

حفره

27

1.7225

۷۲۱,۱۰۰ تومان

۶۹۲,۲۵۶ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/36#1.2312

حفره

36

1.2312

۱,۱۸۵,۱۰۰ تومان

۱,۱۳۷,۶۹۶ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/36#1.7225

حفره

36

1.7225

۶۷۶,۹۰۰ تومان

۶۴۹,۸۲۴ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/46#1.2312

حفره

46

1.2312

۱,۴۲۱,۸۰۰ تومان

۱,۳۶۴,۹۲۸ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/46#1.7225

حفره

46

1.7225

۷۹۱,۷۰۰ تومان

۷۶۰,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
F70/1625/27#1.0037

پشت بند

27

1.0037

۳۳۵,۶۰۰ تومان

۳۲۲,۱۷۶ تومان

جزئیات کالا
F60/1625/56#1.0037

پل

56

1.0037

۲۰۳,۱۰۰ تومان

۱۹۴,۹۷۶ تومان

جزئیات کالا
F50/1625/9#1.0037

پران

9

1.0037

۱۹۴,۳۰۰ تومان

۱۸۶,۵۲۸ تومان

جزئیات کالا
F51/1625/17#1.0037

پشت پران

17

1.0037

۲۰۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا
F60/1625/76#1.0037

پل

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید