فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1625)

بلوک پلاستیک (M1625)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/1625/22#1.0037

کفشک(F91)

22

1.0037

۶۴۵,۹۰۰ تومان

۶۱۳,۶۰۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۴۴۱,۶۰۰ تومان

۱,۳۶۹,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۳۱۱,۵۰۰ تومان

۱,۲۴۵,۹۲۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۵۹۶,۲۰۰ تومان

۱,۵۱۶,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۹۰۲,۱۰۰ تومان

۱,۸۰۶,۹۹۵ تومان

جزئیات کالا
F70/1625/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۶۲۹,۵۰۰ تومان

۵۹۸,۰۲۵ تومان

جزئیات کالا
F60/1625/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۳۵۹,۱۰۰ تومان

۳۴۱,۱۴۵ تومان

جزئیات کالا
F60/1625/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۴۵۴,۵۰۰ تومان

۴۳۱,۷۷۵ تومان

جزئیات کالا
F50/1625/9#1.0037

پران (F50)

9

1.0037

۳۰۶,۰۰۰ تومان

۲۹۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
F51/1625/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۳۵۸,۴۰۰ تومان

۳۴۰,۴۸۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1625/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/1625/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

لطفا تماس بگیرید