فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1620)

بلوک پلاستیک (M1620)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F91/1620/22#1.0037

کفشک(F91)

22

1.0037

۵۰۴,۲۰۰ تومان

۴۷۸,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

۱,۱۵۷,۵۰۰ تومان

۱,۰۹۹,۶۲۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

۱,۲۷۹,۵۰۰ تومان

۱,۲۱۵,۵۲۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

۱,۷۰۱,۹۰۰ تومان

۱,۶۱۶,۸۰۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

۱,۵۲۷,۵۰۰ تومان

۱,۴۵۱,۱۲۵ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۴۹۶,۸۰۰ تومان

۴۷۱,۹۶۰ تومان

جزئیات کالا
F70/1620/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

۶۸۲,۱۰۰ تومان

۶۴۷,۹۹۵ تومان

جزئیات کالا
F60/1620/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۸۹,۷۰۰ تومان

۲۷۵,۲۱۵ تومان

جزئیات کالا
F50/1620/9#1.0037

پران (F50)

9

1.0037

۲۴۴,۰۰۰ تومان

۲۳۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
F51/1620/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۲۷۴,۶۰۰ تومان

۲۶۰,۸۷۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۱,۰۵۳,۳۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۶۳۵ تومان

جزئیات کالا
F80/1620/56#1.2312

حفره (F80)

56

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F60/1620/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/1620/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید