فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1616)

           

بلوک پلاستیک (M1616)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه متریال قیمت محصول خرید
مقایسه
F50/1616/9#1.0037

پران

9

1.0037

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۱۳۱,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/36#1.7225

حفره

36

1.7225

۵۸۷,۲۰۰ تومان

۵۶۳,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/46#1.2312

حفره

46

1.2312

۹۶۴,۰۰۰ تومان

۹۲۵,۴۴۰ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/46#1.7225

حفره

46

1.7225

۶۹۱,۷۰۰ تومان

۶۶۴,۰۳۲ تومان

جزئیات کالا
F70/1616/27#1.0037

پشت بند

27

1.0037

۲۲۰,۸۰۰ تومان

۲۱۱,۹۶۸ تومان

جزئیات کالا
F70/1616/36#1.0037

پشت بند

36

1.0037

۳۲۳,۸۰۰ تومان

۳۱۰,۸۴۸ تومان

جزئیات کالا
F60/1616/56#1.0037

پل

56

1.0037

۱۴۲,۸۰۰ تومان

۱۳۷,۰۸۸ تومان

جزئیات کالا
F91/1616/22#1.0037

کفشک

22

1.0037

۲۸۴,۱۰۰ تومان

۲۷۲,۷۳۶ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/27#1.2312

حفره

27

1.2312

۶۵۶,۷۰۰ تومان

۶۳۰,۴۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/27#1.7225

حفره

27

1.7225

۵۰۹,۲۰۰ تومان

۴۸۸,۸۳۲ تومان

جزئیات کالا
F80/1616/36#1.2312

حفره

36

1.2312

۷۹۹,۲۰۰ تومان

۷۶۷,۲۳۲ تومان

جزئیات کالا
F60/1616/76#1.0037

پل

76

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F51/1616/17#1.0037

پشت پران

17

1.0037

لطفا تماس بگیرید