فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بلوک پلاستیک (M1616)

           

بلوک پلاستیک (M1616)
نام محصول نوع صفحه ضخامت صفحه جنس قیمت محصول خرید
مقایسه
F80/1616/27#1.7225

حفره (F80)

27

1.7225

۹۰۵,۵۰۰ تومان

۸۶۰,۲۲۵ تومان

جزئیات کالا
F70/1616/27#1.0037

پشت بند(F70)

27

1.0037

۴۱۴,۲۰۰ تومان

۳۹۳,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا
F60/1616/56#1.0037

پل(F60)

56

1.0037

۲۴۹,۴۰۰ تومان

۲۳۶,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
F50/1616/9#1.0037

پران (F50)

9

1.0037

۲۱۴,۰۰۰ تومان

۲۰۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
F51/1616/17#1.0037

پشت پران(F51)

17

1.0037

۲۳۱,۷۰۰ تومان

۲۲۰,۱۱۵ تومان

جزئیات کالا
F60/1616/76#1.0037

پل(F60)

76

1.0037

۳۲۱,۶۰۰ تومان

۳۰۵,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا
F91/1616/22#1.0037

کفشک(F91)

22

1.0037

لطفا تماس بگیرید

F80/1616/27#1.2312

حفره (F80)

27

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/1616/36#1.2312

حفره (F80)

36

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/1616/36#1.7225

حفره (F80)

36

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F80/1616/46#1.2312

حفره (F80)

46

1.2312

لطفا تماس بگیرید

F80/1616/46#1.7225

حفره (F80)

46

1.7225

لطفا تماس بگیرید

F70/1616/36#1.0037

پشت بند(F70)

36

1.0037

لطفا تماس بگیرید