فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بغل بند دو طرفه (E3062)

 

بغل بند دو طرفه (E3062)
نام محصول A h(min) h(max) X C H1 L B F1(KW) F2(KW) قیمت محصول خرید
مقایسه
E3062/14

14

2.5

7.5

5

1.8

11

88

22

5.5

0.7

لطفا تماس بگیرید

E3062/18

18

3

9

6

2

15

114

28

9.0

1.0

لطفا تماس بگیرید