فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بغل بند حداقل ارتفاع(E3061)

  

بغل بند حداقل ارتفاع(E3061)
نام محصول A h(min) h(max) X C H1 L B F1(KW) F2(KW) قیمت محصول خرید
مقایسه
E3061/14

14

2.5

7.5

5

1.8

11

55

22

5.5

0.7

لطفا تماس بگیرید

E3061/18

18

3

9

6

2

15

71

28

9.0

1.0

لطفا تماس بگیرید