فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بغل بند با فک کم ارتفاع(E3064)

                                 

بغل بند با فک کم ارتفاع(E3064)
نام محصول A b b1 c h h1 h2 l l1 F1(KN) F2(KN) قیمت محصول خرید
مقایسه
E3064/22-36

22,24,28

80

31

5

75

30

45

205

102

38,38,40

1.5,1.5,1.6

لطفا تماس بگیرید

E3064/10-14

10,12,14

40

13

3

50

20

30

115

60

6,10,15

0.2,0.4,0.6

لطفا تماس بگیرید

E3064/16

16,18,20

50

19

4

60

25

35

150

72

20,28,36

0.8,1.1,1.4

لطفا تماس بگیرید