فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بغل بند با فک بسیار قوی(E3067)

 

بغل بند با فک بسیار قوی(E3067)
نام محصول A l l1 b1 b c e h(min) h(max) h1 h2 قیمت محصول خرید
مقایسه
E3067/20-30

20,22,24,28,30

226.5

136.5

26

75

11

12

100

118

45

40

لطفا تماس بگیرید

E3067/12

12,14,16,18,20

177.5

112.5

20

65

8

12

85

99

37

40

لطفا تماس بگیرید

E3067/32-42

32,36,42

262.5

157.5

38

90

15

12

120

145

55

40

لطفا تماس بگیرید