فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

بارگیر پیچی قرقره ای(E201)

بارگیر پیچی قرقره ای(E201)
نام محصول d1 d3 l2 l3 l4 l5 SW ظرفیت (کیلوگرم) قیمت محصول خرید
مقایسه
E201/16

16

M16

16

22

6

50

27

320

لطفا تماس بگیرید

E201/20

20

M20

20

25

7

60

30

500

لطفا تماس بگیرید

E201/30

32

M30

32

40

10

95

41

1500

لطفا تماس بگیرید