فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود
ناموجود

CZ02.A/.G
کفشک چدنی سطح کار مستطیل

راهنما قطری

به من اطلاع بده

معرفی اجمالی کالا
CZ02.A/.G

 • سطح کار(a1xb1)
  100X63
 • a2
  140
 • b2
  103
 • c1(±2)
  50
 • c2(±2)
  30
 • c3(±2)
  60
 • d2
  20
 • d3
  19
 • e1
  157
 • e2
  121
 • f
  73
 • l
  140
 • l1
  ---
 • r
  27