فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

HR06.A/.G
کفشک فولادی سطح کار مستطیل راهنما عقب

تقویت سیستم راهنما،استحکام بیشتر صفحات

قیمت : ۲,۰۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ۸۰,۸۸۰ تومان

قیمت برای شما : ۱,۹۴۱,۱۲۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
HR06.A/.G

                                                                   

 استحکام بیشتر E با استفاده از ساختار کفشکهاي Hکفشک مدل
D صفحات و افزايش قطر سيستم راهنما و استفاده از بوش016
.ساخته شده است
ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان
.پذير است

 • سطح کار
  250X200
 • a2
  305
 • b2
  245
 • c1
  48
 • c2
  48
 • C4.A
  45
 • C4.B
  ----
 • d2
  40
 • D
  63
 • e
  250
 • f
  234
 • l
  200
 • r
  48