فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

HR04.B
کفشک فولادی سطح کار مستطیل راهنما عقب

تقویت سیستم راهنما،استحکام بیشتر صفحات

قیمت : ۲,۱۶۵,۴۰۰ تومان تخفیف ۸۶,۶۱۶ تومان

قیمت برای شما : ۲,۰۷۸,۷۸۴ تومان

معرفی اجمالی کالا
HR04.B

                                                                   

 استحکام بیشتر E با استفاده از ساختار کفشکهاي Hکفشک مدل
D صفحات و افزايش قطر سيستم راهنما و استفاده از بوش016
.ساخته شده است
ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان
.پذير است

 • سطح کار
  200X125
 • a2
  250
 • b2
  165
 • c1
  38
 • c2
  38
 • C4.A
  45
 • C4.B
  63
 • d2
  32
 • D
  53
 • e
  200
 • f
  154
 • l
  180
 • r
  41