فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

HR03.A/.G
کفشک فولادی سطح کار مستطیل راهنما عقب

تقویت سیستم راهنما،استحکام بیشتر صفحات

قیمت : ۱,۰۹۴,۲۰۰ تومان تخفیف ۴۳,۷۶۸ تومان

قیمت برای شما : ۱,۰۵۰,۴۳۲ تومان

معرفی اجمالی کالا
HR03.A/.G

                                                                   

 استحکام بیشتر E با استفاده از ساختار کفشکهاي Hکفشک مدل
D صفحات و افزايش قطر سيستم راهنما و استفاده از بوش016
.ساخته شده است
ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان
.پذير است

 • سطح کار
  150X100
 • a2
  200
 • b2
  148
 • c1
  38
 • c2
  38
 • C4.A
  45
 • C4.B
  ----
 • d2
  32
 • D
  53
 • e
  150
 • f
  129
 • l
  180
 • r
  41