فروشگاه اینترنتی تصام ، ورود

HR02.B
کفشک فولادی سطح کار مستطیل راهنما عقب

تقویت سیستم راهنما،استحکام بیشتر صفحات

قیمت : ۱,۵۴۲,۸۰۰ تومان تخفیف ۶۱,۷۱۲ تومان

قیمت برای شما : ۱,۴۸۱,۰۸۸ تومان

معرفی اجمالی کالا
HR02.B

                                                                   

 استحکام بیشتر E با استفاده از ساختار کفشکهاي Hکفشک مدل
D صفحات و افزايش قطر سيستم راهنما و استفاده از بوش016
.ساخته شده است
ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان
.پذير است

 • سطح کار
  125X100
 • a2
  170
 • b2
  145
 • c1
  38
 • c2
  38
 • C4.A
  36
 • C4.B
  56
 • d2
  24
 • D
  44
 • e
  125
 • f
  125
 • l
  160
 • r
  35